Treść

80 lat temu urodziła się Anna Frank. Dla uczczenia Jej pamięci oraz w hołdzie wszystkim tym, którzy zginęli w walce o wolność, powstał koncert  „Dear Anne”.

Znaczącą inspiracją dla twórców spektaklu był projekt „Pavarotti and friends for War Child”.  Dear Anne jest symboliczną symfonią różnych epok i stylów muzycznych uzupełnioną dokumentalnymi filmami z czasów holocaustu.  Filmy te tworzą chronologiczny obraz II wojny światowej i jej skutków. Poszczególne wydarzenia są komentowane przez rówieśniczkę Anny Frank, która wprowadza odbiorców w tragiczne czasy wojny.

Muzyka, obraz i taniec umożliwią Twojej wyobraźni przejście w mroczne czasy światowej hekatomby i sprowadzą Cię z powrotem do teraźniejszości.  „Dear Anne” w retrospekcji losów Anny Frank uświadamia nam prawdy o wartościach i normach dnia dzisiejszego – koniecznych dla zachowania pokoju i wolności.


Autor i producent: Mahinder Toelaram
Muzyka: Mahinder Toelaram, Pan Blasky, Jeroen Joustra
Aranżacja:
Pan Blasky
Obraz i montaż: Errol van Gurchom
Soliści: Robert Kops, Henny de Snoo-van Breugel, Mahinder Toelaram
Dyrygent:
Pan Blasky


Foto bij Auschwitz
Mahinder Toelaram
Gefotografeerd in
Auschwitz Concentratiekamp